SKC Bavaria Pasing München - Rangliste

Gesamtrangliste
120 Wurf
  Gesamtergebnisse Heimergebnisse Auswärtsergebnisse
Schnitt Abs. Schnitt Abs. Schnitt Abs.
Pl. Name Ma Ers. Volle Abr. Fehl. Gesamt SaP MaP Sp Volle Abr. Fehl. Gesamt SaP MaP Sp Volle Abr. Fehl. Gesamt SaP MaP Sp
1 Lorenz Dominic 1   385,81 210,00 3,50 595,80 25.5 8.0 10 385,00 209,50 3,50 594,50 17.0 6.0 6 387,00 210,75 3,50 597,75 8.5 2.0 4
2 Vogel Robin 1   379,82 201,64 2,46 581,46 32.5 10.0 11 388,57 206,86 3,00 595,43 23.0 7.0 7 364,50 192,50 1,50 557,00 9.5 3.0 4
3 Veit André 2   382,67 196,34 4,00 579,00 7.0 2.0 3 385,50 189,00 4,50 574,50 4.0 1.0 2 377,00 211,00 3,00 588,00 3.0 1.0 1
4 Hagn Stefan 1   380,38 198,00 5,13 578,38 20.0 5.0 8 397,33 193,33 6,33 590,67 7.0 2.0 3 370,20 200,80 4,40 571,00 13.0 3.0 5
5 Weinack Steffen 1   390,00 182,12 7,78 572,12 27.5 7.0 9 393,40 192,20 4,80 585,60 18.5 5.0 5 385,75 169,50 11,50 555,25 9.0 2.0 4
6 Hilpert Werner 1   379,81 192,00 4,00 571,80 9.5 3.0 5 384,50 188,75 4,00 573,25 7.5 2.0 4 361,00 205,00 4,00 566,00 2.0 1.0 1
7 Weinberger Wolfgang 2   374,00 191,34 4,34 565,34 9.0 3.0 3 406,00 192,00 3,00 598,00 4.0 1.0 1 358,00 191,00 5,00 549,00 5.0 2.0 2
8 Moldenhauer Klaus 1   376,56 182,67 5,34 559,23 20.5 6.0 9 389,75 183,25 4,75 573,00 11.0 3.0 4 366,00 182,20 5,80 548,20 9.5 3.0 5
9 Weinack René 2   376,23 177,34 7,67 553,56 19.0 6.0 9 379,40 184,40 6,60 563,80 13.0 4.0 5 372,25 168,50 9,00 540,75 6.0 2.0 4
10 Bachmann Maik 2   373,67 178,34 6,34 552,00 15.5 4.0 6 380,00 184,25 6,25 564,25 10.0 3.0 4 361,00 166,50 6,50 527,50 5.5 1.0 2
11 Schmidberger Rudolf 2   367,50 183,00 5,50 550,50 4.0 1.0 2 378,00 202,00 4,00 580,00 3.0 1.0 1 357,00 164,00 7,00 521,00 1.0 0.0 1
12 Kull Michael 2   373,29 172,15 6,86 545,43 16.0 5.0 7 376,20 183,00 7,20 559,20 12.0 4.0 5 366,00 145,00 6,00 511,00 4.0 1.0 2
13 Jenkac Nico 2   368,00 152,00 12,01 520,00 5.5 2.0 2 368,00 152,00 12,00 520,00 5.5 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Beeskow Christian 2   351,67 158,67 12,01 510,34 3.5 1.0 3 376,50 169,00 10,00 545,50 3.5 1.0 2 302,00 138,00 16,00 440,00 0.0 0.0 1
15 Hilpert Michael 2   360,00 150,00 11,00 510,00 1.0 0.0 1 360,00 150,00 11,00 510,00 1.0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0